География на населението и селищата в света

автор: Нели Валентинова Веселинова
заглавие: География на населението и селищата в света
Подзаглавие: (учебно помагало)
година: 2017
ISBN: 978-954-326-300-4
Издател: Парадигма
цена: 16 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Помагалото по учебната дисциплина “География на населението и селищата в света” цели да въведе студентите в основните изучавани теми по време на лекционния курс. Теоретичните въпроси, понятията и категориите, които се изучават, са основа за подготовката на студентите по дисциплини, в които населението и селищата се разглеждат в глобален, регионален и национален мащаб. Общият брой на темите е 22. За тема № 7 са предвидени 4 учебни часа, за теми № 4, № 5, № 6, № 15, № 22 са предвидени по два учебни часа, а за останалите – по един учебен час. Данните за населението са основно от 2015 г.