Българските емигранти в Англия – минало и съвременност

автор: Мила Маева
заглавие: Българските емигранти в Англия – минало и съвременност
Подзаглавие:
година: 2017
ISBN: 978-954-326-299-1
Издател: Парадигма
цена: 18 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Българите в Англия осмислят разделението помежду си на основата на локален и етнически произход, място на заселване, възраст, пол, религия, език, социален и трудов статус, занятие, способности, мотивация и дори педагогически подходи и музикални предпочитания. Водещ принцип при създаването на субгрупите е как самите емигранти възприемат своите сънародници и желанието им да бъдат с хора, близки като начин на мислене, социален статут или мироглед.
Изследването е фокусирано върху функционирането на тези субгрупи в рамките на приемащото общество.