Трагедия и автентичност

автор: Николай Турлаков
заглавие: Трагедия и автентичност
Подзаглавие: Философските интуиции за смисъла на битието в художественото творчество на Йордан Йовков
година: 2016
ISBN: 978-954-326-295-3
Издател: Парадигма
цена: 20 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Книгата на Николай Турлаков е събитие за съвременната ни хуманитаристика не само защото е демонстрирана плодотворността на философската рефлексивност, чрез която авторът е успял да извади на показ скрити пластове за литературната критика, като открива нови смислови хоризонти в текстовете на Йовков, но и защото е показана изначалната битийна приобщеност на българския език.
Проф. дфн Димитър Цацов
 
Николай Иванов Турлаков е доктор по философия и работи в Института за изследване на обществата и знанието при БАН.
Неговите професионални интереси са в областта на онтологията, екзистенциализма, херменевтичната феноменология и философската херменевтика.