Падежите в словашкия език (с оглед на преподаването им на българи)

автор: Даниела Костантинова
заглавие: Падежите в словашкия език (с оглед на преподаването им на българи)
Подзаглавие:
година: 2015
ISBN: 978-619-208-027-3
Издател: УИ “Св. св. Кирил и Методий”
цена: 9 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Учебникът е написан достъпно и сбито и е предназначен за българи, които изучават словашки език. Предполага познаване на основни лингвистични понятия и термини, както и начални знания по словашки език и граматика (минимално ниво на владеене на езика А1 според Европейската езикова рамка). Може да намери приложение в часовете по практически словашки език, както и по теоретична граматика.