Многоезичие и обучението по немски език като чужд

автор: Янка Коева
заглавие: Многоезичие и обучението по немски език като чужд
Подзаглавие:
година: 2014
ISBN: 978-954-2968-76-4
Издател: ИВИС
цена: 12 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Обект на изследване е съвременното развитие на дидактиката и методиката на многоезичието, включително и в България. Предмет на изследване са трансферът от английски и руски език върху немски като втори чужд език, влиянието на родния език върху последващите чужди езици, както и писмени резюмета на студенти, съставени върху статия за многоезичието.