Помагало по специализиран превод

автор: Станка Бонова
заглавие: Помагало по специализиран превод
Подзаглавие:
година: 2016
ISBN: 978-619-208-061-7
Издател: УИ "Св. св. Кирил и Методий"
цена: 7 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  То е създадено с цел компенсиране на недостига на литература, посветена на превода на документи и предназначена да подпомага обучението на студентите от транслатологичните специалности (особено с полски език), както и да улеснява практиката на преводачите на специализирани текстове. За разлика от други анализи, посветени на специализирания превод, тук вниманието е концентрирано върху особеностите на превода на документи, а не на научни и технически текстове. Практиката на заклетите преводачи от български на полски и от полски на български език показва, че основна част от работата им представляват именно преводите на лична и фирмена документация.