Испанско-български речник

автор: Емилия Ценкова
заглавие: Испанско-български речник
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-054-02-0277-8
Издател: Наука и изкуство
цена: 32 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Чрез стиловото разнообразие на богатата лексика, чрез най-употребяваните термини от различните области на многоликия човешки живот -наука, техника, култура, политика, бит, настоящият речник отразява днешното състояние на испанския език. Специално внимание се отделя на фра-зеологичните съчетания, на разговорните и жаргонните значения, които най-пълно представят богатството на езика.
Не са пренебрегнати и някои по-рядко срещани думи, регионализми или отпаднали от активна употреба значения, но улесняващи читателите на испански класически творби. Включени са също чуждици и неологизми, навлезли през последните години в испанския език. Значенията на думите са подредени по важност или честота на употребата им.