Геополитическият императив

автор: Благовест Георгиев
заглавие: Геополитическият императив
Подзаглавие:
година: 2016
ISBN: 978-954-326-293-9
Издател: Парадигма
цена: 20 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента   По оригинален начин авторът извежда разбирането си, че „целите и намеренията на държавата в икономиката, социалната област и културата могат да бъдат всякакви, но те имат смисъл само в контекста на външната политика“. А тя е ефективна, когато съобразява целите си с геополитическите реалности според ситуирането на сферите на влияние и интереси. Чрез органичната връзка между raison d’Etat и геополитиката Благовест Георгиев ни разкрива смисъла на геополитическия императив. Погледът му е смел, новаторски и оригинален. Той не само е неподвластен на актуално залялата ни „политкоректност“ на неолибералната догма, налагана императивно, а точно обратното. Пред читателя е книга, която позитивно ще го провокира да разсъждава и подкрепи „тържеството на разума и на обективната логика“ в опита ни да разберем природата на международния ред.
 
доц. д-р Йордан Дойков