Кралят физиономист

автор: Сирма Данова
заглавие: Кралят физиономист
Подзаглавие: Автотекстуалност и авторепрезентиране в творчеството на Пенчо Славейков
година: 2016
ISBN: 978-954-326-288-5
Издател: Парадигма
цена: 16 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Книгата на Сирма Данова е приносна за осмислянето на българския модернизъм и творчеството на Пенчо Славейков. Както по-късно Фернанду Песоа, Славейков е автор, съзнателно разрояващ своя писателски "аз". Според Данова тази културна хетеронимия у Славейков е инструмент за утвърждаването на автономността на твореца, който "работи в настоящето", учленявайки го от предходното (нерядко използвайки неговите ресурси). От книгата на Сирма Данова до нас достига един по-нюансиран образ на Славейков и едно по-остро прозрение за сложността на неговата позиция в българския канон. Написана на език, който удържа замисъла и условностите на научната монография, но отива и отвъд тях, книгата на Данова окуражава читателя да започне да разбира и приема рисковете и удоволствията, свързани с мисленето за литературата.
 
Галин Тиханов