Празникът на Кирил и Методий – пространства на духа, т. 1

автор: Съст: Екатерина Анастасова, Галина Лозанова, Станой Станоев
заглавие: Празникът на Кирил и Методий – пространства на духа, т. 1
Подзаглавие:
година: 2015
ISBN: 978-954-326-230-4
Издател: Парадигма
цена: 22 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Празникът на светите равноапостоли братята Кирил и Методий, както показват статиите в този сборник, съдържа неизтощим потенциал. Символ на славянската изключителност и европейското единство, на национални възраждания и на нови национални противопоставяния, на нови геополитически предизвикателства, четен от всеки по-своему, той съдържа в себе си градивни и деструктивни послания, потвърждавайки думите на Николай Гумильов, посветени на могъществото на космогоничното Слово: „... (...) със Словото спираха Слънцето, със Словото рушаха градове“.