Малък енциклопедичен речник на ботаническите термини

автор: Димитър Воденичаров
заглавие: Малък енциклопедичен речник на ботаническите термини
Подзаглавие:
година:
ISBN: 978-954-702-091-7
Издател: Маркос
цена: 25 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В някои статии са споменати и кратко са пояснени понятия, свързани с основния термин, за които може да има или няма отделна статия. В засимост от това те са изписани с различен шрифт. В края на много статии има отпратки (отбелязани с Вж.) до сходни, свързани и/или противоположни понятия (вж. схемата на страница 6). Латинските наименования на таксони са изписани с наклонен шрифт.
След лексикалната част на речника има приложения (от I до V), които допълват информацията, включена в лексикалната част или имат справочен характер (стр. 405 - 435).                              
След приложенията в речника е поместен "Азбучен указател на термините и синонимите им включени в речника" (стр. 436 - 463). В него фигурират всички понятия като тези, за които има отделна статия в речника заглавната дума е изписана с едър шрифт и ясно изпъкват. С дребен шрифт са изписани синоними, както и термини, за които няма отделни статии, а кратко са пояснени в текста на понятия, за които има отделна статия.
Термините, които имат наименование, съставено от повече от една дума в лексикалната част и в "Указател", са посочени както се използват в литературата. Изключение е направено, когато на първо място е по-целесъбразно да се постави главната по смисъл дума (обикновено съществително име).
Речникът може да се използва от биолози, лесовъди, агрономи, фармацевти, специалисти по озеленяване и цветарство, билкари, преподаватели във висши и полувисши учебни заведения, учители.