Le Cid / Сид

автор: Корней
заглавие: Le Cid / Сид
Подзаглавие:
година: 2001
ISBN: 954-516-309-7
Издател: Летера
цена: 5 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Настоящото издание представя драмата в оригинал на френски език, в превод на български от Пенчо Симов, с варианти на отделни фрагменти в превод на Николай Лилиев и Живко Годен и задълбочена историческа и литературнокритическа интерпретация от Младен Влашки.