Личното име - между традицията и съвременността

автор: Пенка Радева
заглавие: Личното име - между традицията и съвременността
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-543-034-3
Издател: Велико Търново
цена: 5 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Хората от всички времена притежават лични имена, наричани в науката за собствените имена антропоними. Затова имената и техните проблеми са предизвиквали много голям интерес сред всички прослойки на обществото. Възприемането на имената в обществото се е променяло с течение на времето. В книгата задълбочено се разглеждат редица проблеми на възникването, развитието и промените на личните имена у българите през различни периоди от българската история и се представят съвременното състояние и тенденции на тези имена сред новородените и подрастващите българчета.