България и българите в гръцката книжнина

автор: Надя Данова – съставителство, превод, увод и коментар
заглавие: България и българите в гръцката книжнина
Подзаглавие:
година: 2016
ISBN: 978-954-326-270-0
Издател: Парадигма
цена: 23 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Изданието обхваща само подбрани страници от дневници, пътеписи, учебници и трудове по история и география, в които присъстват България и българите, като критерий за ограничаването при този подбор са били съвременните граници на България. Целта на изданието е да направи достъпни за читателската публика у нас съчинения, които съдържат интересна и важна информация, позволяваща ни да надградим над познатото въз основа на други исторически извори.