Розата е без защо

автор: Редактор – Николина Бурнева
заглавие: Розата е без защо
Подзаглавие: Немска лирика на дванадесет столетия
година: 2006
ISBN: 978-954-736-162-1
Издател: ПИК
цена: 7.5 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Изданието е двуезично. Това дава възможност на читателя да се запознае с оригиналите и да ги сравнява с превода.  Авторите в него са подредени хронологично: според годините на раждането им, респ. века, през който е записано произведението. Включени са 120 стихотворения от дванадесет столетия. Бележките под линия са дело на преводача.