Войводово. Историята на едно чешко село в България през погледа (не само) на неговите жители

автор: Марек Якоубек
заглавие: Войводово. Историята на едно чешко село в България през погледа (не само) на неговите жители
Подзаглавие:
година: 2016
ISBN: 978-954-326-271-7
Издател: Парадигма
цена: 13 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Книгата „Войводово. Историята на едно чешко село в България през погледа  (не само) на неговите жители” е третото поред българско издание, посветено на това село. Предходните две имаха преди всичко историческа и етноложка насоченост, докато настоящото представя гледната точка на хора, живели във Войводово през първата половина на миналия век.