Работна тетрадка 2. Упражнения по практическа граматика на новогръцкия език

автор: Христина Ясинова
заглавие: Работна тетрадка 2. Упражнения по практическа граматика на новогръцкия език
Подзаглавие:
година: 2009
ISBN: 978-954-535-540-0
Издател: НБУ
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Работната тетрадка включва примерни тестове за проверка на придобитите знания и умения, които дават възможност на изучаващия новогръцки език да оцени самостоятелно своите постижения.