Между кръста и меча

автор: Александър Кертин
заглавие: Между кръста и меча
Подзаглавие: гражданското общество и етнокултурното минало
година: 2010
ISBN: 978-954-01-2435-3
Издател: Просвета
цена: 7 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Темата на книгата е връзката между функционирането на гражданското общество и начина, по който е формирана нацоналната идентичност през модерната епоха. Българската национална идентичност е изграждана преди всичко с исторически материал.