Моливко. Родна реч (4-5 г.)

автор: Дарина Гълъбова - ред.
заглавие: Моливко. Родна реч (4-5 г.)
Подзаглавие: Книга за учителя
година: 2010
ISBN: 978-954-439-931-3
Издател: Слово
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Основното предназначение на книжките е да обогати възпитателните средства за общуване с децата от втора възрастова група, за да се подпомогне процесът по развитие на устната им реч в съответствие с нормите на българския книжовен език. Съдържанието на книжките отговаря на държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка по образователно направление „Български език и литература“.