Българска народна банка. Сборник документи. Том IV 1930-1947 г.

автор: Румен Аврамов, Христо Яновски - съст.
заглавие: Българска народна банка. Сборник документи. Том IV 1930-1947 г.
Подзаглавие:
година: 2004
ISBN: 954-9800-38-5
Издател: Българска народна банка
цена: 20 лв.




Транспортните разходи са за сметка на клиента  Разглежданият период е драматичен и в стопанско, и в политическо отношение, което прави невъзможно еднозначното му характеризиране. Неговият икономически облик включва катастрофата на Великата депресия, краткото възстановяване през втората половина на 30 години, трескавата върна на военната инфлационна конюнктура, стопанският разпад след войната и възникналия на негово място икономически режим на комунистическата държава.