Папите и тяхната империя (II—VII век)

автор: Момчил Методиев
заглавие: Папите и тяхната империя (II—VII век)
Подзаглавие:
година: 2002
ISBN: 954-9607-68-2
Издател: Gaberoff
цена: 8 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Докато православните автори настояват, че Папството превратно тълкува основни християнски принципи, протестантските теолози атакуват преди всичко прекомерното институционализиране на Римската катедра. Въпреки тези спорни оценки никой не поставя под съмнение значението на Папството за успешното разпространение на християнството предимно в западния свят.