Младохегелианците - интелектуалци пред сфинкса на Времето

автор: Иван Кацарски
заглавие: Младохегелианците - интелектуалци пред сфинкса на Времето
Подзаглавие:
година: 2015
ISBN: 978-954-326-253-3
Издател: Парадигма
цена: 12 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Книгата е посветена на най-видните фигури в младохегелианското движение - радикални интелектуалци от най-висока класа. Коренът на конфликта на младохегелианците с Времето е в техните идеи. Отхвърлени с възмущение и агресия от обществото още при тяхната поява, в съществена своя част тези идеи се втъкават в интелектуалната история на човечеството от последните век и половина - два, въпреки че имената на самите младохегелианци, с изключение на Карл Маркс, са днес полузабравени. Те са пионери на съвременната антропология (Лудвиг Фойербах) и съвременната теология (Давид Щраус и Бруно Бауер). Младохегелианците са родоначалници или основни фигури в няколко идейни и политически движения: социализъм и комунизъм (Мозес Хес, Карл Грюн, Карл Маркс), анархизъм (Макс Щирнер), ционизъм (Мозес Хес), славянски месианизъм (Август фон Чешковски).