Проблемът Изток-Запад

автор: Тамара Стоилова, Виолина Атанасова, Румяна Чукова, съст
заглавие: Проблемът Изток-Запад
Подзаглавие: Превъплъщения в новото и най-новото време
година: 2005
ISBN: 954-430-991-8
Издател: АИ „Марин Дринов“
цена: 6.5 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Разработките засягат проблеми на икономиката, политиката и културата, внасят уточнения в понятието „Изток-Запад“ в ново и най-ново време и представят общото и особеното в отношенията Изток-Запад. Всяка статия разработва значими проблеми, професионално интерпретирани от авторите. Сборникът е част от научен проект, който предвижда разширяване на изследванията, свързани с протеклите процеси в отношенията между Изтока и Запада през XVIII—XX в., тъй като чрез тях може да се обясни и съвременната европейска и световна конфигурация. В тях се търси и мястото на българите от гледна точка на европейската и световната история, тяхната днешна мотивация и желание за интегриране.