Дневникът на един свещеник 1941-1962

автор: Отец Данаил Мусински
заглавие: Дневникът на един свещеник 1941-1962
Подзаглавие:
година: 2009
ISBN: 978-954-07-2898-8
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  „Дневникът“ на отец Данаил Мусински - и като насо¬ченост (позицията на духовника), и като времеви обхват на случилото се в българския живот (1941-1962) - е едно уникално явление. Уникално - не защото разказва за изключителни и непознати ни изобщо събития, а защото ги показва в техните автентични проявления и среда. В този си вид текстът няма как да включи измислицата, коректива на по-сетнешни съображения и оправдания; субективният елемент, и да го има, е конкретно мотивиран и лесно отстраним.