Алхимията и алхимиците

автор: Пенчо Далев
заглавие: Алхимията и алхимиците
Подзаглавие:
година: 2009
ISBN: 978-954-07-2801-8
Издател: Университетско издателство „Св.
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Оттук идва алхимията в средновековна Европа, за да се включи в европейския ренесанс. Тук виждаме, че редица постижения на алхимията стават основа за развитието на европейската материална култура и на съвременната химия и че алхимията е част от развитието на световната човешка култура.
Естествено, за да се представи всичко това убедително и четивно, са необходими натрупване на много знания и интелигентно перо. Без съмнение в тази книга авторът ни демонстрира и едното, и другото. След като завършва специалността Химия в Софийския университет, той се посвещава на попрището на науката. Издава над сто научни публикации и десет книги, включително и такива с монографичен характер. Негови Върхови научни постижения са разкриването на естеството на протибораковото действие на млечнокиселата бактерия, създаването на био-технологични разработки за оползотборябане на отпадъчни растителни и животински продукти, описанието на функциите на ензимите и др. Като ерудиран и авторитетен преподавател в Университета авторът на книгата ни доказва разностранността на своите интереси и на творческите си възможности.
Книгата е необходима за всеки читател, който иска да разбере реалните измерения на вечния стремеж на човечеството за знания, на сложните пътища и лъкатушения, по които преминават човешката мисъл и дух по пътя към собственото си опознаване и развитие.