От Омир до Еврипид

автор: Богдан Богданов
заглавие: От Омир до Еврипид
Подзаглавие: Помагало по литература 9.
година: 2001
ISBN: 954-528-227-4
Издател: Просвета
цена: 6.99 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Преподаването и изобщо разбирането на древните литератури върви основно по два пътя. Анализираните текстове или се поставят в открит общочовешки контекст, или се подлагат на конкретно историческо тълкуване. За второто са необходими солидни познания и предварителна подготовка, каквато често има само специалистът. Нужно е и историческо вчувствуване, което, колкото и да се вярва, че е постижимо, поне не е широко достъпно. Конкретноисторическото тълкуване не може да остане специална и затворена процедура. Наблюдението над древните текстове опира до вечни или дълготрайни човешки ценности и идеи. Добрият анализ не би ги подминал, нито би им придал фалшив преходен смисъл. По-скоро би потърсил мярката между преходноисторическото, по-дълготрайното и вечното. При другия основен, далече по-достъпен начин на тълкуване - поставянето на текстовете в общочовешки контекст, тълкувателят няма за задача да изведе преходните елементи. Той им придава друг, превратен, по-общ или съвременен смисъл.