Комуникативната култура и възможността за конкурентно предимство

автор: Лъчезар Андреев
заглавие: Комуникативната култура и възможността за конкурентно предимство
Подзаглавие:
година: 2009
ISBN: 978-954-524-711-8
Издател: УИ "Св. св. Кирил и Методий”
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Книгата е адресират предимно към тези, които се интересуват от проблемите присъщи на социологията и психологията на управлението. Тя може да послужи и като практическо пособие за студентите от специалностите - философия, психология, право, стопанско управление, публична администрация, журналистика.