Духовният живот, видян от православната антропология

автор: Атанасий Йевтич
заглавие: Духовният живот, видян от православната антропология
Подзаглавие:
година: 2007
ISBN: 978-954-92106-2-0
Издател: Синтагма
цена: 4 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Става дума за истинския, цялостен живот на единното психофизично битие на човека, на човешката личност, но само в живо общение с Живия Бог, със Светия Дух Божий - общение, изпълващо целия живот и което е крайното предназначение и осъществяване на човека като живо личностно (“ персонално) съществуване. За да стане обаче по-ясно, трябва предварително да посочим някои предусловия, някои антропологични предпоставки на християнския възглед и опита на човека. С други думи ще трябва да се спрем на православната христологична истина за човека и благодатния, духоносния опит на истинския човешки живот.
 
Когато говорим за духовния живот на човека, на първо място трябва да се запитаме кой и какъв човек се има предвид? Кой е той и какво е човекът? Каква антропология имаме предвид, когато говорим за човека и неговия живот, и като следствие от това - каква космология, какво виждане и разбиране имаме за света и живота? Тези въпроси имат голямо, дори съдбоносно значение, защото представените антропология и космология, т. е. възгледът за света, ще повлияят решително върху разбирането и оценяването на човека и върху качеството на човешкия живот.
 
От самото начало трябва да кажа, че върху нашето православно разбиране за духовния живот влияе християнската православна антропология, а ние вярваме и знаем, че тя съдържа и разкрива в себе си автентичната, пълна истина за човешкото битие и за човешкия живот във всички техни измерения и перспективи.