"Cиe да се знае" (Приписките и църковните текстове като извори за възрожденската история. По новооткрити материали от храмовете на Котленския край)

автор: Иван Русев
заглавие: "Cиe да се знае" (Приписките и църковните текстове като извори за възрожденската история. По новооткрити материали от храмовете на Котленския край)
Подзаглавие:
година: 1999
ISBN: 954-9541-37-1
Издател: Фабер
цена: 9 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Книгата е насочена към широка читателска аудитория – както към специалистите –  историци, литератори, краеведи, така и към всички, които се интересуват от тази твърде интересна, но все още слабо популяризирана проблематика. Освен като научно изследване, трудът е предназначен да бъде използван и като учебно пособие в семинарните занятия на студентите – историци по българска история и историография.