Разум и Човек

автор: Валери Черняев
заглавие: Разум и Човек
Подзаглавие: Апология на разума, книга първа
година: 2006
ISBN: 954-9761-99-1
Издател: Световит
цена: 5 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Книгата ще бъде интересна на всички, които се интересуват от кризата на съвременната цивилизация и от развитието на правилно - системно-алгоритмичното -  мислене, което е в основата на Разума.