Местните имена от Пещерското краище

автор: Тодор Балкански, Кирил Цанков
заглавие: Местните имена от Пещерското краище
Подзаглавие:
година: 2007
ISBN: 978-954-524-563-3
Издател: УИ „Св.св. Кирил и Методий”
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  С изследването на местните имена в Батак, Брацигово, Бяга, Жребчево, Исперихово, Козарско, Пещера и др. селища в района на бившата Пещерска околия авторите си поставят за цел да възстановят моменти от историята на българския език в краището, именната система, изучаване на езикоисторическата фактология за потурченото българско население от Нова махала, Пещера и Фотиново.