Топонимията на Горнооряховско

автор: Мария Ангелова-Атанасова
заглавие: Топонимията на Горнооряховско
Подзаглавие: Проблеми на устойчивостта на функциониращата топонимична система
година: 1996
ISBN: 954-8904-01-2
Издател: Бендида
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  В. Исторически
1. Има ли данни за контакт е предславянско население.
2. Какви данни за състоянието на поселищната мрежа и за промените в нея се съдържат в топонимията на района. Гъстота на селищата. Време на заселване. Етнична характеристика. Характер на промените по време на османското влади¬чество. 
3. Какви данни за археологически обекти съдържат имената.
4. Каква друга екстралингвистична информация извличаме от тях.
Решаването на тези проблеми предполага комплексен анализ на имената на базата на етимологично тълкуване, стратиграфия, статистически анализ, изследване