Апликацията в художествено-изобрзителната дейност

автор: Николай Гюлчев
заглавие: Апликацията в художествено-изобрзителната дейност
Подзаглавие:
година: 2001
ISBN: 954-524-301-5
Издател: УИ "Св. св. Кирил и Методий"
цена: 7 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  В книгата се изясняват закономерно и чрез хронологичен подход художествените качества на разглежданата изобразителна дейност.  Прави се обзор на характерните материали и техники, структурира се технологията за създаване умения и знания и осмисляне на художествената образност.