Книгата като тяло и дух

автор: Алберт Бенбасат
заглавие: Книгата като тяло и дух
Подзаглавие:
година: 2004
ISBN: 954-524-422-4
Издател: УИ „Св. св. Кирил и Методий“
цена: 6 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  „Habent sua fata libelli“ (Книгите имат своя съдба) гласи латинската мъдрост. Тя има универсален смисъл, но българската среда й придава особено, бих казал индивидуално звучене. Защото книгата и книгоиздаването по нашите земи не повтарят западноевропейския развоен модел. Те извървяват свой път, който минава през редица исторически, социокултурни и идеологически прагове. Периодите на несвобода, на застой и на преход за родната книга са много повече, отколкото са периодите на естествено постъпателно движение.