Средната класа и соцалните трансформации в България

автор: Иван Нончев
заглавие: Средната класа и соцалните трансформации в България
Подзаглавие:
година: 2000
ISBN: 954-8176-52-1
Издател: Ваньо Недков
цена: 4 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Проблемът за средната класа е актуален днес у нас. За него много се говори. Това предизвика специалното му изследване, направено в последните 5-6 години, чийто резултат е тази книга, В нея се разглеждат същността на социалните отношения, процесите на социалните трансформации и критериите за обособяването на средната класа. Проследяват се протеклите и сега протичащи процеси на социални трансформации в трите периода на коренни промени в социалните отношения - от Освобождението на България до 1944 г., от 1944 г. до 1989 г. и след 1989 г. Направен е опит да се дадат количествени и качествени характеристики на социалните групи, включително и на средната класа.