Застрахователен надзор – опит за безпристрастен поглед

автор: Десислав Данов
заглавие: Застрахователен надзор – опит за безпристрастен поглед
Подзаглавие:
година: 2015
ISBN: 978-619-90486-0-3
Издател: Юридикус
цена: 20 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  „Застрахователен надзор – опит за безпристрастен поглед“ е пръв опит за обзор върху института на застрахователния надзор, върху неговата структура и принципи на функциониране. Липсата на прeдходни разработки в областта дава преимущество на читателя да съди за качествата на предложеното изследване без призмата на предидущи напластявания. В книгата се следи вниманието на аудиторията да бъде насочвано не само към българския застрахователен надзор, но и към работата на европейските и международни надзорни органи и организации като се търси паралел между техните методи на работа и дейността на застрахователния надзор у нас.
Текстът може да бъде полезно четиво както за професионалистите от застрахователния бранш, така и за обикновения читател – неизкушен от детайлите на застрахователното дело.