Хоризонти и пътища на полската идентичност

автор: Маргрета Григорова
заглавие: Хоризонти и пътища на полската идентичност
Подзаглавие:
година: 2002
ISBN: 954-524-307-4
Издател: Св. св. Кирил и Методий
цена: 9 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Книгата ситуира националната идентичност, хронологично обхващайки полската литература от Средновековието до Модерните времена. Книгата анализира исторически маркирани литературни ситуации, които пораждат сюжетите на пътуването като опит на една от славянските литератури да прероди себе си и света с помощна на митопоетичното огледало. Настоящата интерпретация не избягва и българската рецептивност. Тя следва началния български интерес към полските романтични мотиви и модерната им парафраза, но също се стреми да издири още свят заради собствения си полет в една полско небе.