От Иисус до Хитлер

автор: Филип Узунов
заглавие: От Иисус до Хитлер
Подзаглавие: Политология и психология на харизматичните личности
година: 2008
ISBN: 978-954-775-905-3
Издател: Фабер
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  За всички значими политически или религиозни водачи може да се установи поне едно доминиращо психическо нарушение. Най-често това са анормални психически реакции, свързани с видения, сетивни измами, разстройство на съзнанието, ясновидски състояния, понякога под формата на висша непогрешима интуиция на екстаз и стигматизация. съвременното познание на психопатологичната структура на личността би трябвало да доведе до преразглеждане историята на политиката и религията.