Растеж накъде?

автор: Благовест Георгиев
заглавие: Растеж накъде?
Подзаглавие: (Относно ирелевантността на моделите за икономически растеж)
година: 2014
ISBN: 978-954-326-240-3
Издател: парадигма
цена: 18 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  ...най-забележител ните неща в тази книга са преди всичко мащабът на авторовия поглед и на следващо място, вещината, с която той изпълнява задачата си.
...паметта ми не ми подсказва за препратка към подобен труд у нас. Работа, в която не е забравено, че икономиката е социална наука и че икономическата практика иманентно продуцира неизбежни социални последици. Георгиев неотклонно се придържа към тази линия, защото само така хората могат да оценят същността и проявленията на действието на една или друга икономическа система, която е определяща и решаваща за техния начин на живот.
 
доц. д-р Йордан Дойков